Skip to main content

Odborný seminář Cirkulární rekonstrukce

| Šance pro budovy | Novinky

Zveme vás na pokračování společného workshopu pro stakeholdery, který se uskuteční 20. 3. 2024 od 13:30 do 16:30 hodin v Kampusu Hybernská.

Na co se můžete těšit?

V rámci prvního panelu na téma politického a legislativního rámce pro renovace a rekonstrukce budov v EU a ČR vystoupí Ben Hague, vedoucí výzkumu INCIEN, Marta Gellová, ředitelka profesního svazu Šance pro budovy a Petr Zahradník, projektový manažer v České radě pro šetrné budovy (CZGBC). Pohovoří o nových požadavcích pro výpočet WLC/GWP pro rekonstrukce budov v rámci Taxonomie EU, o mezinárodní praxi i o roli cirkulární ekonomiky a průniku se Zero Carbon Roadmap vypracovanou CZGBC.

Ve druhém panelu zaměřeném na problematiku WLC budov v kontextu rekonstrukcí budov pohovoří Barbora Vlasatá z UCEEB. Dozvíte se více o předběžných výsledcích projektu INDICATE a o vytvoření databáze případových studií WLC pro ČR včetně technických výzev a metodických parametrů.

Po přestávce bude následovat poslední panel na téma potenciálu cirkulárních řešení pro snižování zabudovaných emisí při rekonstrukcích budov. Zde bude mít slovo Barbora Vlasatá a Jan Pešta z UCEEB, kteří představí cíle a aktivity projektu Circon4Climate.

Podpora workshopu

Tato akce je podpořena z projektů:

ECF Buildings Programme (INCIEN) je projekt zaměřený na rekonstrukce a roli cirkulárního stavebnictví při národní implementaci revize Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 4) a rozšíření technických screeningových kritérií Taxonomie EU. Projekt je financovaný z European Climate Foundation.

INDICATE je projekt orientovaný na analýzu stávajících národních případových studií LCA budov, usilující o vytvoření katalogu 50 nových případových studií WLC budov. V rámci projektu dochází k definování referenčních hodnot WLC budov pro fond budov v ČR a prezentaci případových studií a výsledků zainteresovaným stranám.

Circon4Climate je projekt posilující cirkulární stavebnictví v ČR, Polsku a ve Slovinsku pomocí osvědčených postupů z Německa. K dosažení tohoto cíle projekt zvyšuje povědomí o cirkulární výstavbě mezi regionálními tvůrci politik a klíčovými stakeholdery v oboru. V praxi projektový tým radí investorům, jak aplikovat cirkulární principy při zadávání veřejných zakázek.

Více informací a podrobný program ke stažení ZDE.