Skip to main content

Úspory energie úkolem nadcházejících let

| Šance pro budovy | Novinky

Česko bude muset dále šetřit energií. A to jak v budovách, tak v průmyslu a jiných sektorech. Poslední statistiky spotřeby elektřiny, tepla i plynu z Energetického regulačního úřadu ukazují, že k poklesu spotřeby došlo meziročně prakticky ve všech sektorech ekonomiky[1]. Částečně díky teplé zimě, bez úsporných opatření by to ale takový pokles nebyl.

 V pondělí 13. května zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy České republiky společně s aliancí Šance pro budovy, pod záštitou poslanců Antonína Tesaříka a Patrika Nachera seminář k energetické účinnosti a úsporám energie. Účastníci diskutovali o nové evropské legislativě v oblasti energetických úspor a energetické náročnosti budov, která přináší řadu aktualizovaných i nových cílů a kterou je potřeba přenést do českého právního řádu.

Přítomní zástupci ministerstva průmyslu a obchodu vyzdvihli roli českého předsednictví v Radě Evropské unie při vyjednávání finální podoby směrnice o energetické účinnosti a směrnice o energetické náročnosti budov, kdy se oproti původním návrhům schválila přijatelnější verze legislativy.

„S revizí směrnic, které nastavují směr, jak dosáhnout postupného snížení spotřeby v budovách, jsme počítali už při přípravě Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Detailní nastavení konkrétních parametrů je v tuto chvíli na každém členském státu. My nyní připravujeme konkrétní kroky mimo jiné na úrovni expertních pracovních skupin,“ říká ředitel odboru energetické účinnosti a úspor z MPO Ján Čiampor s tím, že na implementaci do legislativy má Česká republika dva roky.

Kromě samotné transpozice bude klíčová i otázka vykazování a dosahování ročního cíle úspor. Ne vždy se totiž ČR daří vše tzv. vykázat do Bruselu. 

Edukace a poradenství při renovacích budov 

Velká část úspor se bude provádět formou renovací budov. Samotná evropská legislativa má pro toto jasné cíle, teď je potřebné je vydefinovat i pro Českou republiku.

„Čeká nás vlna renovací, a to ve veřejném i rezidenčním sektoru. Stát by měl jít občanům příkladem a začít rychleji modernizovat stávající budovy, protože celá řada z nich je zanedbaná a energeticky neefektivní," uvádí Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy a doplňuje: „Majitele nemovitostí pak bude potřeba edukovat a informovat o možnostech a především přínosech kvalitní renovace pro jejich běžný život. Ať už z hlediska ekonomického, kdy jim to přinese značné úspory na energiích a zvýší hodnotu celé nemovitosti, ale i co se vyššího komfortu bydlení týče.”

Úspory v průmyslu

Nemalá část úspor pak dopadne na průmysl. Podniky už dnes řadu opatření provádějí, jak vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Jako průmysl máme dvojí roli. Jednak chceme a musíme být co nejefektivnější, abychom zůstali konkurenceschopní, takže průběžně investujeme do úsporných opatření. Ceny energie v předchozích letech donutily firmy bez rozdílu hledat úspory, což investice do snižování energetické náročnosti ještě posílilo. Druhá role firem je nabízet a dodávat ta úsporná řešení. K tomu potřebujeme znát konkrétní legislativní požadavky a ideálně mít i dlouhodobě stabilní a předvídatelné programy podpory, abychom například mohli rozšířit výrobní kapacity.“

Finance pro energetickou modernizaci jsou

Realizace úsporných opatření je často investičně náročná. Dostupné finanční rámce ale s veřejnou podporou počítaly již před samotnou transpozicí dotčených směrnic o energetické účinnosti a energetické náročnosti budov.

„Aktuálně máme k dispozici bezprecedentní objem finančních prostředků určených pro energetickou modernizaci. Naše úsilí se soustředí na vytvoření stabilního dotačního prostředí, které umožní efektivně zvýšit energetické úspory a splnit cíle směrnic EED a EPBD. Klademe zvláštní důraz na boj proti energetické chudobě a na rozvoj poradenských služeb, což bude mít klíčový vliv na zlepšení podmínek v mnoha domácnostech a na zvýšení energetické efektivity budov," doplnila Maggie Škabraha Dokupilová, ředitelka odboru financování dekarbonizace ekonomiky ministerstva životního prostředí ČR.

Nástroje jako dotační programy či poradenství mají Česku pomoci plnit cíle v úsporách energie. Do roku 2030 má Česko indikativně snížit spotřebu asi o 17 % oproti roku 2022 a za celé období 2021-2030 vykázat nové úspory ve výši 669 PJ.

„Naučit se energeticky úsporně vyrábět i žít a bydlet je příležitost pro naši budoucnost. Energeticky úsporné budovy přinesou vyšší odolnost vůči náhlým změnám a nezávislost na dovozu energií a v konečném výsledku snížení účtů za energie a dodávky tepla pro domácnosti i firmy. Implementace příslušných směrnic EU pomůže posílení konkurenceschopnosti českých podniků i omezení energetické chudoby. Čistá voda, vzduch a životní prostředí pro naše rodiny, děti a budoucí generace k tomu nezbytně patří. Vyplatí se to,” uzavřel seminář místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Antonín Tesařík.

Fotografie z akce naleznete: zde.

 

 

[1] https://eru.gov.cz/zpravy-o-provozu