Již 10 let podporujeme
energeticky úsporné stavebnictví

Evropská legislativa

Budovy jsou odpovědné za přibližně 40 % spotřeby energie v Evropské unii a více než třetinu všech emisí CO2. Z tohoto důvodu je kladen důraz na nízkou energetickou náročnost nové výstavby a renovaci stávajícího fondu budov.

Evropská komise zveřejnila v prosinci 2016 návrh tzv. zimního legislativního balíčku, který by měl proměnit evropskou energetiku. Soubor návrhů zajistí lepší fungování trhu s elektřinou, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, větší energetické úspory a postupné utlumování výroby elektřiny z uhlí. Součástí jsou také návrhy novel směrnic o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) a energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive, EED), jejichž povinnosti byly prodlouženy až do roku 2030 a dále.

Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) mimo jiné požaduje směřování k budovám s téměř nulovou spotřebou energie a hodnocení průkazy o energetické náročnosti budov při prodeji a pronájmu. Směrnice o energetické účinnosti (EED) má za cíl snížit spotřebu energie o 32,5 % do roku 2030. Toto snížení se však vztahuje k předpokladu spotřeby referenčního scénáře matematicko-ekonomického modelu PRIMES z roku 2007, který však predikoval pokračující pozvolný růst spotřeby energií. Reálně má Česko povinnost vykazovat každoroční úspory z prodeje energie koncovým zákazníkům ve výši 0,8 %, po započtení možných flexibilit jde o 6-8 PJ ročně, což lze z větší části naplnit v budovách.

Partneři