Již 10 let podporujeme
energeticky úsporné stavebnictví

O nás

Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přibližně 250 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce.

Cílem Šance pro budovy je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí. Proto prosazujeme související legislativní změny a participujeme na citlivé implementaci evropské legislativy v místních podmínkách. Díky našim znalostem dobré praxe z oblasti byznysu dokážeme přinést kvalifikovaný vhled do kontextu energeticky šetrného stavitelství politickým představitelům a zástupcům státní správy. Zároveň si uvědomujeme, že pro stavební firmy působící na českém trhu je důležité dlouhodobě stabilní a dobře predikovatelné podnikatelské prostředí.

Hlavní přínosy energeticky úsporných budov

Celospolečenské: pozitivní dopad na zdraví obyvatel a související nižší náklady na zdravotnictví, větší soběstačnost budov a menší zranitelnost při výpadcích dodávek energie a vyšší energetická soběstačnost státu, nižší lokální znečištění a menší příspěvek ke globální změně klimatu

Makroekonomické: energeticky úsporné stavebnictví má velký multiplikátor na HDP, příjmy státního rozpočtu a zaměstnanost, drtivá většina práce a materiálů je totiž domácího původu.

Pro uživatele: zdravější vnitřní prostředí, kvalitnější technické a stavební řešení budov a s tím související vyšší hodnota nemovitosti, úspora nákladů na provoz
Stávající ředitelka Šárka Tomanová se rozhodla ukončit svoje působení ve funkci k 31.12. 2022.

Téma energetické a materiálové bezpečnosti, dekarbonizace hospodářství a udržitelného rozvoje zažívá jedno z nejzásadnějších období vůbec. Budovy nadále zůstávají klíčovou oblastí ekonomiky, bez nichž transformace není možná. Na prosazování těchto zásadních věcí by se mělo zaměřit nové vedení ŠPB a navázat tím na dosavadní práci Šárky Tomanové. Nová ředitelka či ředitel vzejde z výběrového řízení a po přechodnou dobu tak bude Šanci pro budovy zastupovat Simona Kalvoda.

The current director, Šárka Tomanová, has decided to end her term in the office on 31.12. 2022.

The topic of energy and material security, energy and water savings, decarbonisation of the economy and sustainable development is experiencing one of the most crucial periods ever. Buildings continue to be a key area of the economy without which transformation is not possible. The new leadership of Chance for Buildings should focus on promoting these fundamental issues, building on the work of Šarka Tomanová. The new Director will come from a selection process and in the transitional period, Chance for Buildings will be represented by Simona Kalvoda. International partners of C4B can contact Ondrej Sramek.

Kontakty:

simona.kalvoda@czgbc.org

Ondrej.sramek@knaufinsulation.com

Partneři