Již 10 let podporujeme
energeticky úsporné stavebnictví

O nás

Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přibližně 250 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce.

Cílem Šance pro budovy je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí. Proto prosazujeme související legislativní změny a participujeme na citlivé implementaci evropské legislativy v místních podmínkách. Díky našim znalostem dobré praxe z oblasti byznysu dokážeme přinést kvalifikovaný vhled do kontextu energeticky šetrného stavitelství politickým představitelům a zástupcům státní správy. Zároveň si uvědomujeme, že pro stavební firmy působící na českém trhu je důležité dlouhodobě stabilní a dobře predikovatelné podnikatelské prostředí.

Hlavní přínosy energeticky úsporných budov

Celospolečenské: pozitivní dopad na zdraví obyvatel a související nižší náklady na zdravotnictví, větší soběstačnost budov a menší zranitelnost při výpadcích dodávek energie a vyšší energetická soběstačnost státu, nižší lokální znečištění a menší příspěvek ke globální změně klimatu

Makroekonomické: energeticky úsporné stavebnictví má velký multiplikátor na HDP, příjmy státního rozpočtu a zaměstnanost, drtivá většina práce a materiálů je totiž domácího původu.

Pro uživatele: zdravější vnitřní prostředí, kvalitnější technické a stavební řešení budov a s tím související vyšší hodnota nemovitosti, úspora nákladů na provoz

Partneři