Již 10 let podporujeme
energeticky úsporné stavebnictví

Programy podpory úspor energie

Dotační programy by měly motivovat stavební sektor k vyšším energeticky úsporným standardům a lepší adaptaci na změnu klimatu, neměly by však vytvářet dotační závislost, deformovat trh a způsobovat vlny v poptávce. Je důležité si uvědomit, že zejména energeticky úsporné renovace v sektoru budov mohou vést k podpoře pozemního stavitelství s vysokým multiplikačním efektem na tvorbu HDP, kvalifikovanou zaměstnanost a příjmy státu prostřednictvím zdanění těchto investic (DPH, daň z příjmů firem, daň z příjmů zaměstnanců, inkaso sociálního a zdravotního pojištění).

Již dnes přinášejí podpůrné programy do stavebnictví okolo 25 mld. Kč ročně, jejich potenciál je však ještě dvou a půl násobně vyšší. Standardně české programy na jednu vynaloženou korunu z veřejných rozpočtů vybudí 3 koruny celkové investice, v Německu je tento podíl 1 ku 18. Postupně se k této hodnotě můžeme blížit. Po roce 2020 vznikly nové fondy a nástroje, které alokaci doplňují – např. Národní plán obnovy a Modernizační fond. K masivnímu spuštění kohezní politiky by mělo dojít v polovině roku 2022. Se zvýšeným počtem fondů celý systém narostl na složitosti. Na zjednodušené tabulce momentálně pracujeme.

V sousedním Německu všechny programy na podporu úspor energie administruje Národní rozvojová banka (KfW).

Partneři