Již 10 let podporujeme
energeticky úsporné stavebnictví

Průkazy energetické náročnosti budov

Stejně jako lze měřit energetickou účinnost u spotřebičů, lze také posoudit energetickou náročnost budov. Průkaz energetické náročnosti (PENB) ─ který mohou zpracovávat výhradně energetičtí specialisté autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu ─ hodnotí, jak energeticky náročný je provoz dané nemovitosti při předem definovaných podmínkách užívání. Konkrétně zohledňuje umístění budovy na pozemku vzhledem ke světovým stranám, z jakých materiálů je postavena, jaké technologie jsou využity pro vytápění, klimatizaci, větrání, ohřev vody a osvětlení. Souhrnem je pak celkové zařazení nemovitosti do jedné ze sedmi kategorií od mimořádně úsporné (A) až po mimořádně nehospodárnou (G).

Výhodou roztřídění budov do uvedených kategorií je informovanost o energetické náročnosti budovy při prodeji, pronájmu, koupi nebo rekonstrukci. Účastníci realitního trhu jsou tak informováni o kvalitě zboží, neboť díky uvedenému nástroji lze vyvodit předpokládané náklady za energie. Reálná spotřeba se při standardním užívání bude samozřejmě lišit v návaznosti na to, zda nemovitost užívá jednotlivec či více lidí.

Očekáváme, že certifikace zvýší zájem o koupi a stavbu nízkoenergetických budov, ale i renovaci starších budov a jejich snížení spotřeby energie. Lze totiž předpokládat, že informace o energetické náročnosti budov povede v budoucnu k rozčlenění ceny nemovitostí i podle tohoto faktoru. Například ve Švýcarsku průkazy vedly k tomu, že budovy v pasivním standardu se prodávají zhruba o 7 % dráže, než srovnatelné, energeticky horší budovy.

Partneři