Skip to main content

Novostavby musí být od ledna úspornější. Chytrý návrh majitelům ušetří desítky tisíc korun na energiích ročně

| Šance pro budovy | Novinky

Od 1. 1. 2022 začnou platit nové požadavky na energetickou efektivitu novostaveb, konkrétně jde o tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou energie.“ Dosavadní vyhláška nebyla v Česku dobře nastavena a novostavby nebyly tak úsporné, jak se původně zamýšlelo. Nově bude potřebná užší spolupráce architekta a projektanta s energetickým specialistou, protože architektura se stává součástí energeticky úsporných opatření stejně jako zateplení či fotovoltaika. Jednopodlažní, členité nebo nevhodně orientované domy budou muset svůj energetický handicap dohánět větším nasazením úspornějších technologií a obnovitelných zdrojů.  Nová pravidla mohou v rukou kvalifikovaného specialisty snížit s tím spojené vícenáklady na minimum. Majitelé současně významně ušetří za vytápění i elektřinu na desítky let dopředu a zajistí si komfortnější a zdravější bydlení. Pětina domů postavených v roce 2020 přísnější požadavky splňuje již dnes.

Od příštího roku již nebude ke splnění požadavků na energetickou efektivitu u novostaveb stačit jen instalace oken s trojskly. Požadovaného standardu je možné dosáhnout nejen využitím moderních technologií nebo instalací obnovitelných zdrojů, ale již samotným architektonickým návrhem. Architekt nově může ovlivnit plnění požadavků tím, jak navrhne tvar a orientaci domu a jak jej vyřeší dispozičně. U klasického dvoupodlažního domu orientovaného na jih stačí vylepšit obálku, nebo využít některé z účinných technologií, či obnovitelný zdroj. V případě členitého bungalovu orientovaného na sever bude nutné zkombinovat více opatření. Užší spolupráce projektanta a architekta s energetickým specialistou v rané fázi studie či projektu tak bude klíčová.    

Přísnější standard se netýká jen rodinných domů. Účinnější opatření budou volit i stavitelé bytových domů či administrativních budov. U administrativních budov, kde je vyšší míra prosklení, je třeba klást důraz na optimalizaci obálky již od studie a dobře nakombinovat obnovitelné zdroje, inteligentní řízení budovy a LED osvětlení. Nové bytové domy pak mají dvě možnosti – využít kombinace chytře řízené vzduchotechniky s LED osvětlením nebo s obnovitelným zdrojem (fotovoltaika/čerpadlo země-voda). Při chytré kombinaci opatření by mělo mít zpřísnění legislativy jen marginální vliv na cenu bytů.  

Požadavky vycházejí z evropské směrnice o energetické náročnosti budov z roku 2010, která u nás nabíhala postupně – nejprve v roce 2016 pro veřejné budovy, od 2018 pro budovy komerční. K zatím poslednímu posunu došlo na začátku roku 2020, kdy musely být ve standardu „budov s téměř nulovou spotřebou“ realizovány všechny novostavby včetně rodinných domů. Spotřeba „blížící se nule“ byla tehdy pro rodinné domy stanovena klouzavě v rozpětí mezi 60 a 160 kWh na m2 za rok, což bylo po Rumunsku druhé nejhorší nastavení v Evropské unii a neodpovídalo původnímu záměru. Představa Evropské komise se přitom pohybovala okolo 40 kWh/m2/rok. Novou úpravou se dostáváme přibližně na 75 kWh/m2/rok a lze ji chápat jako dobře vyvážený kompromis. Při pohledu do průkazu energetické náročnosti odpovídá nový standard zhruba polovině kategorie B.

Vícenáklady lze udržet na 1 až 2 procentech

Zpřísnění energetických požadavků pro novostavby od 1. 1. 2022 zvýší celkové náklady průměrně o 1 až 2 %. Jejich majitelé však významně ušetří na energiích. U běžného dvoupodlažního rodinného domu se budou vícenáklady nejčastěji pohybovat mezi 50 a 80 tisíci Kč, tedy na úrovni 1 až 2 procent z celkových investičních nákladů. U složitých nepromyšlených budov se však mohou vyšplhat i přes 5 %. Chytrým architektonickým návrhem či energetickou optimalizací je možné vícenáklady minimalizovat na přibližně 30 tisíc Kč, což je částka, kterou lze za rok až dva uspořit na energiích právě díky lepšímu návrhu. 

Ceny energie rostou nepřetržitě od 90. let. Chytře postavený dům ušetří majiteli i polovinu provozních nákladů a ochrání jej tak do budoucna obdobně jako důchodové pojištění. 

Desatero chytrého návrhu úsporných domů

Od ledna 2022 bude ke splnění přísnějších požadavků nutné optimalizovat alespoň 5 až 6 bodů desatera. Stavebníkovi je ponechána volnost, jaké body si vybere.

Zdroj: Centrum pasivního domu

Řada novostaveb přísnější parametry plní již dnes

Každá pátá budova, která se postavila během roku 2020, přísnější pravidla již splňuje. Naopak segment katalogových domů bude nutné přepracovat směrem k lépe promyšleným konceptům. Většina kvalitních architektů a stavebních firem má s implementací úsporných opatření bohaté zkušenosti a v jejich realizaci nevidí zásadní problémy. „Klíčová fáze výpočtu energetické náročnosti budovy se musí nyní přesunout již do fáze studie nebo dokumentace pro umístění stavby, kdy se stanovuje celková koncepce budovy. V případě, že se v této fázi udělají pečlivé kalkulace, lze přijmout rozhodnutí, ze kterých se potom v dalších fázích projektu vychází. Zpracovává se tzv. energetický model, který potom slouží po celou dobu stavby pro ověření dopadu navrhovaných řešení,“ doplňuje energetický auditor Jiří Cihlář.

„Zpřísnění legislativy vytváří nový prostor pro architekty, stavební firmy a energetické specialisty, aby odváděli lepší práci a hledali varianty, co je pro investora nejvýhodnější. Centrum pasivního domu již 15 let radí a pomáhá stavebníkům, projektantům i architektům, kteří se při výstavbě či rekonstrukci rozhodli myslet zodpovědně s ohledem na zdraví, komfort, materiálové a energetické zdroje. Pro tyto účely jsme sestavili desatero chytrého návrhu úsporných domů. Využije-li stavebník v alespoň šesti bodech těchto jednoduchých principů, bude pro něj splnění nových požadavků hračka.“ uzavírá Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu.