Skip to main content

Šance pro budovy vítá opětovné spuštění dotačního programu NZÚ Light

| Šance pro budovy | Novinky

Státní fond životního prostředí ČR dne 17. ledna 2024 znovu spustil příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám Light. O zálohou dotaci ve výši až 240 tisíc korun mohou žádat vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově také domácnosti pobírající přídavky na děti. Profesní svaz vítá opětovné spuštění programu, jenž podporuje nízkopříjmové skupiny obyvatel ohrožené energetickou chudobou vyšší mírou dotace.

Dotace může pokrýt až 100 % způsobilých výdajů na zateplení fasády, střechy, stropu a podlahy, výměnu oken i vchodových dveří a na solární fotovoltaický nebo termický ohřev vody. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky předem a na renovaci mají celý rok.

Pro alianci je důležité, aby tato a všechny ostatní formy státní podpory efektivně vedly k dekarbonizaci budov. To znamená, aby do roku 2050 byly zrenovovány budovy do stavu energetické úspornosti a nulové emise uhlíku.

V nově spuštěném programu byly upraveny některé podmínky v reakci na získané zkušenosti. To Šance pro budovy vnímá jako velmi důležité, aby 100% podpora byla správně zacílena na ty, kteří ji potřebují.

V současné době probíhají intenzivní diskuse mezi zástupci profesních sdružení a Státního fondu životního prostředí s cílem lepšího nastavení parametrů a právě i zacílení standartní Nové zelené úsporám (NZÚ) pro letošní rok. Šance pro budovy to vnímá jako velmi důležitý krok pro rozhýbání stagnujícího trhu stavebnictví a dalšího ekonomického růstu v České republice.

Kombinace státní podpory s úsporami domácností a dalšími formami zejména bankovního financování je motorem ekonomiky v oblasti renovací bydlení. Šance pro budovy oceňuje, že se do toho pustily i stavební spořitelny, které se postupně stávají poradenskými místy právě pro čerpání NZÚ v kombinaci s bankovním financováním pro možnost komplexních renovací v delším časovém období. Dostupnost komplexních renovací bydlení a výměny zdroje se tak dostane mezi širší skupinu občanů a povede k cíli dekarbonizovat budovy do roku 2050. 

V reportáži České televize program okomentovala naše ředitelka Marta Gellová.