Skip to main content

Odborný seminář: Cirkulární stavebnictví

| Šance pro budovy | Novinky

Zveme vás na společný workshop pro stakeholdery, který se uskuteční 15. 2. 2024 od 13:30 do 16:30 hodin v Kampusu Hybernská.

Na co se můžete těšit?

V rámci prvního panelu na téma politického rámce pro snižování celoživotního uhlíku (WLC) v budovách v České republice vystoupí Ben Hague, vedoucí výzkumu INCIEN, Marta Gellová, ředitelka profesního svazu Šance pro budovy a Petr Zahradník, projektový manažer v České radě pro šetrné budovy (CZGBC). Pohovoří o finálních požadavcích v oblasti WLC v rámci EPBD 4 a Taxonomie EU, o mezinárodní praxi v nastavení politik o WLC a také o roli cirkulární ekonomiky a průniku se Zero Carbon Roadmap vypracovanou CZGBC.

Ve druhém panelu zaměřeném na národní metodiku a benchmarky WLC v ČR pohovoří Julie Železná a Barbora Vlasatá z UCEEB. Dozvíte se více o předběžných výsledcích projektu INDICATE a o vytvoření databáze případových studií WLC pro ČR včetně technických výzev a metodických parametrů.

Po přestávce bude následovat poslední panel na téma vzdělávání a potřebných kompetencí v oblasti WLC a udržitelných budov. Zde bude mít slovo Magdalena Maceková z Nadace Partnerství, Ben Hague za INCIEN a Petr Zahradník za CZGBC. Představí cíle a aktivity projektu ClimArchiBase a další iniciativy k posílení kompetencí v oblasti WLC a cirkulárního stavebnictví (BUS-GoCircular, Double Decker).

Podpora workshopu

Tato akce je podpořena z projektů:

ECF Buildings Programme (INCIEN) je projekt zaměřený na rekonstrukce a roli cirkulárního stavebnictví při národní implementaci revize Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 4) a rozšíření technických screeningových kritérií Taxonomie EU. Projekt je financovaný z European Climate Foundation.

INDICATE je projekt orientovaný na analýzu stávajících národních případových studií LCA budov, usilující o vytvoření katalogu 50 nových případových studií WLC budov. V rámci projektu dochází k definování referenčních hodnot WLC budov pro fond budov v ČR a prezentaci případových studií a výsledků zainteresovaným stranám.

LIFE ClimArchiBase je projekt usilující o rozšiřování povědomí a informací o uhlíkově neutrálních budovách mezi odborníky v oblasti architektury a stavebnictví. Cílem projektu je zajištění designu a realizace projektů udržitelných budov včetně vytvoření digitální informační platformy, interaktivní designové příručky a vzdělávacích programů pro odborníky v oblasti uhlíkově neutrálních budov.

Více informací a podrobný program ke stažení ZDE.