Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Šance pro budovy spolupracovala jako národní partner při přípravě malé srovnávací studie podpořené z Mezinárodního visegrádského fondu.

11.06.2018

Studie poskytuje stručný přehled stávajících veřejných politik na podporu renovací a výstavby energeticky úsporných budov v jednotlivých zemích V4. Dále identifikuje pro každou zemi její nejlepší praxi a zároveň některé bariéry, na jejichž odstranění je třeba pracovat. celý článek →

Český trh v oblasti energeticky úsporného stavebnictví se stabilizoval. Ve střední a východní Evropě patříme k lídrům. K udržení trendu je třeba začít připravovat zvýhodněné financování pro období po 2020.

29.05.2018

Aliance Šance pro budovy uspořádala 29. května 2018 výroční tiskovou konferenci k vývoji trhu v oblasti energeticky úsporného stavebnictví. Z ní vyplynulo, že český trh se postupně stabilizoval a ve střední a východní Evropě patříme v tomto odvětví k lídrům. Důležité však bude nezaspat s přípravou zvýhodněného financování v období po roce 2020. celý článek →

Reakce Šance pro budovy na návrh víceletého finančního rámce EU po roce 2020: Česko se musí zasadit o zajištění financování programů podpory energeticky úsporných budov

02.05.2018

Evropská komise dnes zveřejnila návrh pro tzv. víceletý finanční rámec pro období 2021 až 2027. Přestože se snižují prostředky pro Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti, z nichž jsou v současném období mimo jiné financované programy podpory úspor energie v budovách v Česku, jedním z investičních cílů pro země EU zůstává „zelenější a bezuhlíková Evropa“. celý článek →

Kampaň Evropské komise na podporu úspor energií – promarněná příležitost komisařky Jourové

21.03.2018

Propagovat úspory energie je bezesporu dobře. Kampaň DG JUST je však strategicky špatně zaměřena a není koordinována s českými ministerstvy. celý článek →

Tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou“: mýty a fakta

11.01.2018

Od ledna 2018 začne platit legislativní požadavek na soukromé novostavby (například pro bytové domy) nad 1500 m2, podle kterého bude možné nově stavět pouze tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou“. Šance pro budovy vysvětluje, co to znamená pro stavebníky a odmítá mylné informace, které se v této souvislosti v médiích vyrojily. celý článek →

Nová vláda musí vylepšit podporu úspor energie a zejména ji dobře zkoordinovat pro období po roce 2020

12.12.2017

Šance pro budovy zhodnotila aktuálně běžící programy podpory úspor energie, které jsou v gesci tří různých ministerstev, aby mohla vydat doporučení pro novou vládu. „Efektivní nastavení podpůrných programů pro úspory energie by mělo být pro nově sestavenou vládu jednou z priorit. Již nyní přinášejí do stavebnictví okolo 25 mld. ročně, jejich potenciál je však ještě dvou a půl násobně vyšší. Je důležité si uvědomit, že jejich úspěšnost by neměla být hodnocena pouze podle rychlosti čerpání evropských či jiných zdrojů, ale zejména od jejich efektivity a tedy celkových investic, které v ekonomice, především ve stavebnictví, vyvolají," sdělil Petr Holub z Šance pro budovy, aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. celý článek →

Jedna ruka netleská, aneb 5 hlavních rozporů nové studie Svazu průmyslu a dopravy ČR mapující potenciál úspor energie do roku 2030 z pohledu Šance pro budovy

20.11.2017

Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal novou studii, mapující potenciál úspor energie do roku 2030, kterou vypracovala společnost Enviros. „V sektoru průmyslu je tato studie jistě přínosná, v sektoru budov však vykazuje použitá metodika několik zásadních pochybení. Šance pro budovy jako profesní svaz firem v oblasti energeticky úsporného stavebnictví zpracovala na jaře tohoto roku vlastní, detailnější analýzu zaměřenou výhradně na sektor budov, v níž jsou rozpracovány možné variantní scénáře, jejich náklady i přínosy. Se znalostí problematiky zastupovaného oboru jsme se proto rozhodli nově vydanou studii okomentovat,” sděluje Petr Holub, ředitel aliance. celý článek →

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt