Skip to main content

Budovy jsou strategická infrastruktura pro život

Trávíme v nich 90 % času

Spotřebovávají 40 % energie

Odpovídají za 36 % emisí CO2 v EU

Budovy jsou strategická infrastruktura pro život

Trávíme v nich 90 % času

Spotřebovávají 40 % energie

Odpovídají za 36 % emisí CO2 v EU

Budovy jsou strategická infrastruktura pro život

Trávíme v nich 90 % času

Spotřebovávají 40 % energie

Odpovídají za 36 % emisí CO2 v EU

VÁŠ PARTNER PRO KOMUNIKACI SE STÁTNÍ SPRÁVOU 
V OBLASTI ENERGETICKY ÚSPORNÉHO STAVEBNICTVÍ

  • Propojujeme státní správu, byznys i nevládní sektor

  • Aktivně komunikujeme s politiky a zástupci státní správy

  • Pomáháme státnímu a veřejnému sektoru nastavit zákony, vyhlášky a dotační programy tak, aby byly v souladu s realitou trhu

PROSAZUJEME

Prosazujeme legislativní změny, které budou mít pozitivní dopad na život lidí v budovách

POMÁHÁME

Pomáháme státnímu a veřejnému sektoru nastavit zákony, vyhlášky a dotační programy tak, aby byly v souladu s realitou trhu

PROPOJUJEME

Propojujeme státní správu, byznys i nevládní sektor

KOMUNIKUJEME

Aktivně komunikujeme s politiky a zástupci státní správy

PARTICIPUJEME

Participujeme na implementaci evropské legislativy v místních podmínkách

POSKYTUJEME

Poskytujeme strategické poradenství firmám i státní správě

  • Prosazujeme legislativní změny, které budou mít pozitivní dopad na život lidí v budovách

  • Participujeme na implementaci evropské legislativy v místních podmínkách

  • Poskytujeme strategické poradenství firmám i státní správě

JIŽ 13 LET PODPORUJEME V ČESKU ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVEBNICTVÍ

Šance pro budovy vznikla v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací, které podporují, aby budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí.

Aktuálně sdružuje Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD), Asociaci výrobců minerální izolace (AVMI) a Českou radu pro šetrné budovy (CZGBC). Reprezentuje tak přibližně 250 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce.

PODAŘILO SE NÁM PROSADIT

Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou usnadňuje stavebníkům od roku 2022 nová legislativa

Šance pro budovy do zákona o ochraně veřejného zdraví prosadila definici užitkové vody a jejich parametrů. Jednotné předpisy motivují stavebníky k zavádění technologických řešení na úsporu vody do nových i stávajících projektů.


Šance pro budovy do zákona o ochraně veřejného zdraví prosadila definici užitkové vody a jejich parametrů. Jednotné předpisy motivují stavebníky k zavádění technologických řešení na úsporu vody do nových i stávajících projektů.

Majitelé veřejných a komerčních budov s vegetačními střechami šetří od 1. 7. 2022 na srážkovném


Na plnění požadavků na energetickou efektivitu u novostaveb mají vliv také architekti

Šance pro budovy se podílela na nastavení současných pravidel na energetickou efektivitu novostaveb, která vešla v platnost od 1. 1. 2022. Vůbec poprvé se již samotný architektonický návrh stal součástí energetických opatření.

Orientace domu vůči světovým stranám, jeho tvar a dispozice hrají důležitou roli. Stejně jako využití moderních technologií nebo instalace obnovitelných zdrojů.