Skip to main content

O NÁS

Šance pro budovy vznikla v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací, které podporují, aby budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí.

Aktuálně sdružuje Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD), Asociaci výrobců minerální izolace (AVMI) a Českou radu pro šetrné budovy (CZGBC). Reprezentuje tak přibližně 250 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce.

  • Propojujeme státní správu, byznys i nevládní sektor

  • Aktivně komunikujeme s politiky a zástupci státní správy

  • Pomáháme státnímu a veřejnému sektoru nastavit zákony, vyhlášky a dotační programy tak, aby byly v souladu s realitou trhu

  • Prosazujeme legislativní změny, které budou mít pozitivní dopad na život lidí v budovách

  • Participujeme na implementaci evropské legislativy v místních podmínkách

  • Poskytujeme strategické poradenství firmám i státní správě


Marta Gellová nastoupila do čela svazu v srpnu 2023. Více než dvacet let se pohybuje ve světě financí, kde působila ve vysokých exekutivních a poradenských pozicích. Má zkušenosti s vedením a fungováním oborových a profesních organizací (asociací) a evropských federací těchto organizací při prosazování zájmů jejich členů.

Marta je spoluzakladatelkou EFPA ČR (European Financial Planning Association), což je organizace, která má na starosti certifikaci a profesní vzdělávání odborníků na finančním trhu. V červnu 2018 byla zvolena i místopředsedkyní zastřešující organizace EFPA Europe.

Působila také v poradních orgánech vlády ČR (PES, NERV a KORONERV-20). Do České republiky se jí například podařilo přivést i Global Money Week a rozvinout celostátní Soutěž finanční gramotnosti pro děti a mladé lidi na všech stupních vzdělávacího systému. V minulém školním roce se soutěže zúčastnilo 42.000 studentů a téměř 600 škol. Již druhé volební období je zastupitelkou v hlavním městě Praze, kde se věnuje oblasti bydlení a bytové výstavby.