Skip to main content

Aktuality
Šance pro budovy

Aktuality
Šance pro budovy

  • Odborný seminář Cirkulární rekonstrukce

  • Nově přijatá revize Směrnice o energetické náročnosti budov je realistická i díky loňskému českému předsednictví

  • Odborný seminář: Cirkulární stavebnictví

  • Šance pro budovy vítá opětovné spuštění dotačního programu NZÚ Light

  • Šance pro budovy spoluorganizovala konferenci k Národnímu klimaticko-energetickému plánu

  • Odborný seminář: Národní klimaticko-energetický plán (NKEP)

  • Ředitelkou Šance pro budovy se stala Mgr. Marta Gellová

  • Realistický a proveditelný, takový je přístup členských států k energetické náročnosti budov

  • Přehled podzimních novinek ze světa udržitelného stavebnictví

  • Veřejné budovy mají jít v úsporách příkladem. V dotačních programech je od září až 36 miliard korun na jejich renovaci a výstavbu

| Šance pro budovy | Novinky

Odborný seminář Cirkulární rekonstrukce

Zveme vás na pokračování společného workshopu pro stakeholdery, který se uskuteční 20. 3. 2024 od 13:30 do 16:30 hodin v Kampusu Hybernská.