Skip to main content

Aktuality
Šance pro budovy

Aktuality
Šance pro budovy

Webinář: Dopad EPBD4 na budovy a proces transpozice

Šance pro budovy spoluorganizovala odborný seminář zaměřený na energetickou náročnost a úspory energie v budovách

Odborný seminář Posuzování uhlíkové stopy budov ČR a snižování zabudovaného uhlíku

Odborný webinář Praktické zkušenosti z výpočtu uhlíkové stopy budov v projektu INDICATE

Úspory energie úkolem nadcházejících let

Odborný seminář Cirkulární rekonstrukce

Nově přijatá revize Směrnice o energetické náročnosti budov je realistická i díky loňskému českému předsednictví

Odborný seminář: Cirkulární stavebnictví

Šance pro budovy vítá opětovné spuštění dotačního programu NZÚ Light

Šance pro budovy spoluorganizovala konferenci k Národnímu klimaticko-energetickému plánu

| Šance pro budovy | Novinky

Na webináři organizovaném Českou radou pro šetrné budovy, který se uskutečnil 19. června, se diskutovalo o postupu transpozice, požadavcích, které směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) klade na novostavby i existující budovy a dopadech, které směrnice bude mít na budovy v České republice.