Skip to main content

Aktuality
Šance pro budovy

Aktuality
Šance pro budovy

  • Šance pro budovy spoluorganizovala odborný seminář zaměřený na energetickou náročnost a úspory energie v budovách

  • Odborný seminář Posuzování uhlíkové stopy budov ČR a snižování zabudovaného uhlíku

  • Odborný webinář Praktické zkušenosti z výpočtu uhlíkové stopy budov v projektu INDICATE

  • Úspory energie úkolem nadcházejících let

  • Odborný seminář Cirkulární rekonstrukce

  • Nově přijatá revize Směrnice o energetické náročnosti budov je realistická i díky loňskému českému předsednictví

  • Odborný seminář: Cirkulární stavebnictví

  • Šance pro budovy vítá opětovné spuštění dotačního programu NZÚ Light

  • Šance pro budovy spoluorganizovala konferenci k Národnímu klimaticko-energetickému plánu

  • Odborný seminář: Národní klimaticko-energetický plán (NKEP)

| Šance pro budovy | Novinky

Šance pro budovy spoluorganizovala odborný seminář zaměřený na energetickou náročnost a úspory energie v budovách

Na odborném semináři, který proběhl 13. května v Poslanecké sněmovně, se diskutovalo zejména o nově přijatých směrnicích o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti a jejich dopadech na domácnosti, průmysl a celkově českou ekonomiku.