Skip to main content

Členové

ADMD je nezávislým uskupením firem, které jsou přesvědčeny, že dřevostavby jsou tou správnou cestou moderní a udržitelné výstavby. Cílem asociace je, aby se domy stavěly kvalitně a s ohledem na životní prostředí. Členové asociace splňují přísné požadavky na návrh i realizaci stavby podle certifikace Dokument národní kvality a také etický kodex ADMD.

Asociace sdružuje největší výrobce minerální izolace v ČR. Její členové reprezentují více než 90 procent tuzemského trhu s minerálně vláknitými izolačními materiály. Výrobci v asociaci mají stabilně okolo 550 vlastních zaměstnanců a dalších zhruba 4000 pracovníků zaměstnávají nepřímo v navazujících odvětvích. Asociace se zaměřuje na šíření informací o využití minerálních izolací a na spolupráci s veřejnou sférou při tvorbě legislativního prostředí a norem.

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC – z anglického Czech Green Building Council) sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

Partneři

Hájíme a prosazujeme zájmy oboru v ČR i evropských strukturách

Součást komunity leaderů v oboru

Vliv na tvorbu a úpravu legislativy

Kontakty a vazby

Prestiž a sdílení know-how

Zapojení do mezinárodních projektů

Zapojte se aktivně do rozvoje šetrného a udržitelného stavebnictví a energetické úspornosti budov.

Šance pro budovy je zastřešující organizace hájící zájmy šetrného a udržitelného stavebnictví, které prosazujeme. Ceníme si technologické a produktové neutrality ŠPB, která prosazuje zásady otevřenosti, transparentnosti a flexibility, a je tak relevantní partner státu při tvorbě veřejné politiky.

ASOCIACE VÝROBCŮ MINERÁLNÍ IZOLACE (AVMI)