Skip to main content

Přehled podzimních novinek ze světa udržitelného stavebnictví

| Šance pro budovy | Novinky

EU TRENDY

Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD): Šance pro budovy se zapojila do vyjednávání EPBD v rámci českého předsednictví. Národní pozice směřuje ke general approach, který je plánovaný na 25. října 2022. Aktuálně se diskutuje 4. kompromisní text, který reflektuje naše dlouhodobé směřování a snahy – z návrhu se podařilo s naším významným přispěním odstranit povinnost renovace do standardu NZEB, který je v ČR technicky nastavený na nové budovy a byl to jeden z hlavním problematických bodů. Nově je definovaná postupná renovace do úrovně bezemisní budovy a hluboká renovace s úsporou min. 60 % primární energie. Na všechny podoby renovací by členské státy měly nadále poskytovat finanční i technickou podporu.

NÁRODNÍ LEGISLATIVA

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK): Ministerstvo průmyslu a obchodu v polovině srpna spustilo výzvu na úspory energie pro podniky. Podpora v celkové výši 10 miliard korun půjde na renovace podnikatelských nemovitostí i na nákup energeticky úspornějších technologií a instalaci obnovitelných zdrojů. Firmy mohou získat až 200 milionů korun na energeticky úsporný projekt! Komentář ŠPB si můžete přečíst zde.

Dotační programy: Na konci srpna a v průběhu září se otevřely nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) a Národním plánu obnovy. K dispozici je až 36 miliard Kč, které mohou obce, kraje i stát využít na renovace a výstavbu nových škol, školek nebo třeba hasičských a policejních stanic. Apelujeme proto na veřejné představitele, aby neváhali využít dotační programy pro zlepšení kvality života i úspor energií v jejich městech a obcích! Více informací naleznete zde.

Integrovaný regionální operační program (IROP): V rámci průběžné komunikace s IROP prostřednictvím monitorovacího výboru a bilaterálních schůzek na úrovni náměstků Šance pro budovy pracuje na zajištění renovací vedoucích k energetickým úsporám, které momentálně v programu nejsou. Vnímáme to jako nevyužitý potenciál programu, který významně určuje kvalitu budov v regionech, jako jsou školy, školky, kulturní nebo sociální infrastruktura.  

Renovace: ŠPB v létě dokončila Zprávu o naplňování optimálního scénáře strategie renovací, ze které vyplynulo, že ani při volbě alternativního scénáře Česko neplní prostřednictvím dotací úspory.  Zprávu si můžete přečíst zde

 

EVENTY

ČERVEN: Šance pro budovy se zúčastnila snídaně pro novináře, kterou v rámci projektu Index prosperity Česka pořádal portál datové žurnalistiky Evropa v datech a Česká spořitelna. V rámci tématu úroveň bydlení jsme vyzdvihli důležitost výstavby energeticky úsporných budov a nutnost realizace kvalitních renovací budov stávajících včetně těch veřejných. 

ZÁŘÍ: S Magistrátem hl. m. Prahy jsme zorganizovali konferenci k úsporám ve školských budovách. Vzdělávací akce měla za cíl motivovat pražské městské části a školy k renovacím s cílem energetických úspor. Za Šanci pro budovy vystoupili zástupci Centra pasivního domu, Asociace poskytovatelů energetických služeb a ADMD. Akce získala přes 100 online zhlédnutí. Na konferenci se můžete podívat zde.  

ZÁŘÍ: Šance pro budovy se zúčastnila 31. ročníku Ekonomického fóra v Polsku. Na konferenci jsme reprezentovali odborný pohled na současnou klimaticko-energetickou politiku. Měli jsme tak jedinečnou možnost vnést do politické debaty témata snižování spotřeby energie pomocí renovací budov a zdůraznit nutnost snižování CO2 šetrnými postupy ve stavebnictví. Do debaty jsme vrátili princip energy efficiency first, tedy nejdříve snižování potřeby, poté dimenzování zdroje energie. Více informací najdete na našem LinkedIn.   

ZÁŘÍ: Na setkání s místopředsedou EK Fransem Timmermansem jsme hovořili o energy efficiency, a dali tak Komisi potřebnou zpětnou vazbu. Zmínili jsme, že implementace směrnic je v ČR nedostatečná, a to z důvodu nízké personální kapacity na straně státu. Vyvrátili jsme také mýtus, že není dostatek financí pro energetické úspory. Aktuálně je v programech alokováno více než 160 mld., a to včetně podpory zdrojů. Problém bude tyto prostředky v čase vyčerpat, a to platí zejména u projektů financovaných z Národního plánu obnovy.