Skip to main content

Odborný seminář: Národní klimaticko-energetický plán (NKEP)

| Šance pro budovy | Novinky
  • Co NKEP přináší do sektoru budov a s jakou rychlostí se tyto kroky mají podle plánu provádět? Co se musí stát, aby toto tempo a kroky byly realistické, co k tomu potřebuje soukromý sektor od ministerstev, aby se plán stal realitou?
  • Jaký potenciál má využívání vlastní elektřiny pomocí sdílení pro sektor budov, plánují majitelé budov investovat do vlastních OZE na budovách i mimo ně, aby si zajistili prostřednictvím sdílení levnější provoz?
  • Předbíhají regulativy svým rychlým nástupem požadavků možnost provádět objektivní vyhodnocování emisní zátěže v sektoru budov?

Diskuzní seminář na téma Národní klimaticko-energetický plán (NKEP), ESG, uhlíková stopa a jejich dopady do sektoru budov  se koná již 27. listopadu 2023 od 13 hodin na adrese Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1.

Více informací a podrobný program ke stažení ZDE