Skip to main content

Ředitelkou Šance pro budovy se stala Mgr. Marta Gellová

| Šance pro budovy | Novinky

Do čela profesního svazu Šance pro budovy, který podporuje energeticky úsporné stavebnictví, od srpna nastoupila Mgr. Marta Gellová. Marta se více než dvacet let pohybuje ve světě financí, kde působila ve vysokých exekutivních a poradenských pozicích. Má zkušenosti s vedením a fungováním oborových a profesních organizací (asociací) a evropských federací těchto organizací při prosazování zájmů jejich členů.

Je spoluzakladatelkou EFPA ČR a od jejího založení zastává funkci předsedkyně rady. Má rozsáhlé zkušenosti z finančního sektoru i díky své účasti v poradních orgánech vlády ČR (PES, NERV a KORONERV-20).

Již několik let se podílí na zavádění profesních a etických standardů, certifikací a finančním vzdělávání odborníků v souladu s Evropským rámcem kvalifikací (EQF). Aktivně se podílí na Global Money Week a Soutěži finanční gramotnost zaměřenými na finanční gramotnost dětí a mládeže.

V letech 2005 až 2011 působila jako Secretary General Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR. V roce 2006 se stala členkou představenstva EFPA Europe a v červnu 2018 byla zvolena místopředsedkyní EFPA Europe. Je součástí představenstva Mezinárodní federace FECIF a řadu let byla členkou poradního sboru CIFA (Convention of Independent Financial Advisors – nevládní organizace s obecným poradním statusem při ECOSOC OSN).

V roce 2012 Marta obdržela cenu LIGS za svůj přínos k neustálému profesnímu rozvoji. Od roku 2020 je členkou poroty projektu „Realiťák roku“ a „Realitka roku“. Druhé volební období působí v zastupitelstvu HMP. Hlavní téma, kterým se v rámci HMP zabývá, je oblast bydlení a bytové výstavby.