Skip to main content

Komentář: Energetická bezpečnost je jednou z hlavních priorit českého předsednictví v Radě EU

| Šance pro budovy | Novinky

Vláda včera představila své priority pro předsednictví v Radě EU. Zaměří na otázky energetické bezpečnosti EU a na urychlenou implementaci REPowerEU, jehož významnou součástí je diverzifikace zdrojů včetně logistického zajištění, energetických úspor a zrychlení přechodu na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie. Zároveň se bude soustředit na implementaci vhodné kombinace nástrojů, které sníží negativní sociální a ekonomické dopady již dnes vysokých cen energií.

Energetická bezpečnost bude jednou z priorit českého předsednictví. To se všeobecně očekávalo, vláda však musí začít předkládat jednotlivé nástroje k její realizaci. Urychlená implementace REPowerEU, která není jen o investicích do zdrojů energie, bude vyžadovat koordinované zapojení všech sektorů státní správy. Stavebnictví je pod enormním tlakem, chybí materiály i lidi. Je potřeba zde alokovat veškerý lidský i finanční kapitál a podporovat vznik profesí, které ve stavebnictví a při instalaci zdrojů dlouhodobě chybí. Opírat se o dotace, které jsou dlouhodobě nastavené a neflexibilní, nestačí. Zde se pro Česko otevírá možnost otevřít debatu o vyšší flexibilitě zdrojových fondů.

Šance pro budovy oceňuje, že energetické úspory sehrávají v rámci priorit jednu z klíčových rolí. Nesmí zůstat jen u deklaratorní podpory. Česko musí vyjednat dosažitelná opatření ve směrnici o energetické účinnosti a směrnici o energetické náročnosti budov, tato opatření včas implementovat do legislativy a praxe. Jako poměrně nelogické vnímáme, že vláda upřednostňuje energetickou bezpečnost před energetickou tranzicí. Energetickou bezpečnost pak chce posilovat skrze energetické úspory, obnovitelné zdroje a diverzifikaci. Bezpečnost a tranzice jsou přitom navzájem propojené. 

Během předsednictví bude Česká republika v centru dění a v úsporách máme nesplněné “domácí úkoly”. Šance pro budovy navrhuje vládě následující:

  • využít v nejvyšší možné míře finance z výnosů z emisních povolenek pro domácnosti a bytové domy v Nové zelené úsporám a spustit slíbený program Nová zelená light, aby se ve větší míře rozhýbaly renovace budov
  • alokovat kapacity na podporu chybějících profesí masivní kampaní, profesním a dalším vzděláváním
  • všechny prostředky investované do fondu budov mají podporovat energetickou účinnost, zejména při renovacích. Tato praxe stále není běžná u všech dotačních programů.