Skip to main content

Otevřený dopis a výzva nové vládě za sektor šetrného stavebnictví

| Šance pro budovy | Novinky

Aliance Šance pro budovy zaslala v minulém týdnu zástupcům poslaneckých klubů a budoucí vládě otevřený dopis a výzvu za sektor šetrného stavebnictví, aby se programová shoda lépe promítla do politiky a pak i do praxe. Celé znění dopisu naleznete níže. 

Co je za sektor šetrného stavebnictví klíčové?

  • Zavázat se k pokračování úspěšných programů energetických renovací

Programy jako Nová zelená úsporám pro domácnosti, výzvy z OP Životní prostředí či nově v Modernizačním fondu či z Národního plánu obnovy pro veřejný sektor, ale i výzvy v OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro podniky je potřeba zachovat, zajistit jim dostatečné a dlouhodobé financování, zjednodušovat podmínky a nastavovat rozumnou míru podpory tak, aby se programy mezi sebou nekanibalizovaly.

  • Zavázat se ke snižování energetické náročnosti veřejných budov

Energeticky úsporná renovace veřejných budov je nejen jeden ze závazků v rámci balíčku Fit-for-55, ale i prostředek k dlouhodobému snížení provozních výdajů veřejného sektoru. Kvalitně zrenovované školy, nemocnice, ale i úřady jsou dobrou vizitkou správy věcí veřejných. Je zde navíc prostor i pro adaptační opatření, zelené střechy, rozvoj obnovitelných zdrojů nebo využití metody energetických služeb se zárukou (EPC). Stát, kraje i obce musí jít příkladem v šetrném stavebnictví.

  • Pomoci s projektovou přípravou

Menší obce často nemají dostatečnou kapacitu k přípravě projektů renovace nebo výstavby šetrných budov. V některých krajích již nyní dobře fungují krajské energetické agentury, které tuto podporu mohou obcím poskytnout. Jejich úroveň je však značně rozdílná. Dostupné poradenství a projektová příprava je třeba i pro rezidenční sektor, ve kterém je nejvíce budov.

  • Posílit mezirezortní spolupráci v oblasti úspor energie

Problematika energetických úspor je roztříštěna mezi několik resortů s různými kompetencemi a pravomocemi. Téma energetických úspor by mělo být strategickou prioritou se zajištěním adekvátní kapacity státní správy. A to i s ohledem na české předsednictví, během něhož se očekává finalizace evropské legislativy právě v této oblasti v rámci balíčku Fit-for-55.

  • Podpořit recyklaci a využití druhotných surovin ve stavebnictví

Stavební a demoliční odpady představují více než polovinu celkové produkce odpadů v ČR. Řadu z nich lze přitom materiálově využít. V rámci přechodu k cirkulární ekonomice je ve stavebnictví obrovský prostor pro využití výrobků a materiálů z druhotných surovin. Vláda by měla hledat cesty, jak výrobky a materiály z druhotných surovin zvýhodnit.

 

Otevřený dopis a výzva nové vládě