Skip to main content

Odborný seminář Cirkulární rekonstrukce


Zveme vás na pokračování společného workshopu pro stakeholdery, který se uskuteční 20. 3. 2024 od 13:30 do 16:30 hodin v Kampusu Hybernská.

Nově přijatá revize Směrnice o energetické náročnosti budov je realistická i díky loňskému českému předsednictví


Evropský parlament dnes po více než 2 letech vyjednávání schválil revizi Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), která je jedním ze stěžejních legislativních aktů pro snížení potřeby energie v budovách. Ty v Evropské unii tvoří 40 % spotřeby veškeré energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Změny se dotknou starých domů i novostaveb. Podle profesního svazu Šance pro budovy je Směrnice dobře vyjednaným kompromisem poskytujícím dlouhodobou perspektivu pro rozvoj odvětví.

Odborný seminář: Cirkulární stavebnictví


Zveme vás na společný workshop pro stakeholdery, který se uskuteční 15. 2. 2024 od 13:30 do 16:30 hodin v Kampusu Hybernská.

Šance pro budovy vítá opětovné spuštění dotačního programu NZÚ Light


Státní fond životního prostředí ČR dne 17. ledna 2024 znovu spustil příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám Light. O zálohou dotaci ve výši až 240 tisíc korun mohou žádat vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově také domácnosti pobírající přídavky na děti. Profesní svaz vítá opětovné spuštění programu, jenž podporuje nízkopříjmové skupiny obyvatel ohrožené energetickou chudobou vyšší mírou dotace.

Šance pro budovy spoluorganizovala konferenci k Národnímu klimaticko-energetickému plánu


Na odborné konferenci věnované Národnímu klimaticko-energetickému plánu, ESG, uhlíkové stopě a jejich dopadům do sektoru budov se 27. listopadu sešlo na 50 odborníků ze sektoru udržitelného stavebnictví.

Odborný seminář: Národní klimaticko-energetický plán (NKEP)


  • Co NKEP přináší do sektoru budov a s jakou rychlostí se tyto kroky mají podle plánu provádět? Co se musí stát, aby toto tempo a kroky byly realistické, co k tomu potřebuje soukromý sektor od ministerstev, aby se plán stal realitou?
  • Jaký potenciál má využívání vlastní elektřiny pomocí sdílení pro sektor budov, plánují majitelé budov investovat do vlastních OZE na budovách i mimo ně, aby si zajistili prostřednictvím sdílení levnější provoz?
  • Předbíhají regulativy svým rychlým nástupem požadavků možnost provádět objektivní vyhodnocování emisní zátěže v sektoru budov?

Ředitelkou Šance pro budovy se stala Mgr. Marta Gellová


Do čela profesního svazu Šance pro budovy, který podporuje energeticky úsporné stavebnictví, od srpna nastoupila Mgr. Marta Gellová. Marta se více než dvacet let pohybuje ve světě financí, kde působila ve vysokých exekutivních a poradenských pozicích. Má zkušenosti s vedením a fungováním oborových a profesních organizací (asociací) a evropských federací těchto organizací při prosazování zájmů jejich členů.

Realistický a proveditelný, takový je přístup členských států k energetické náročnosti budov


Komentář Šárky Tomanové

V prosinci 2021 Evropská komise vydala revizi směrnice o energetické náročnosti budov v rámci balíčku Fit for 55, který má za cíl posunout Evropskou unii ke klimatické neutralitě a maximalizovat její nezávislost na zdrojích. Směrnice o energetické účinnosti je jedním ze stěžejních legislativních aktů vydaných za účelem podpory snížení potřeby energie v budovách, jež v Evropské unii tvoří 40 % spotřeby veškeré energie a 36 % emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého.

Přehled podzimních novinek ze světa udržitelného stavebnictví


EU TRENDY

Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD): Šance pro budovy se zapojila do vyjednávání EPBD v rámci českého předsednictví. Národní pozice směřuje ke general approach, který je plánovaný na 25. října 2022. Aktuálně se diskutuje 4. kompromisní text, který reflektuje naše dlouhodobé směřování a snahy – z návrhu se podařilo s naším významným přispěním odstranit povinnost renovace do standardu NZEB, který je v ČR technicky nastavený na nové budovy a byl to jeden z hlavním problematických bodů. Nově je definovaná postupná renovace do úrovně bezemisní budovy a hluboká renovace s úsporou min. 60 % primární energie. Na všechny podoby renovací by členské státy měly nadále poskytovat finanční i technickou podporu.

Veřejné budovy mají jít v úsporách příkladem. V dotačních programech je od září až 36 miliard korun na jejich renovaci a výstavbu


V září pomalu začíná topná sezóna. Vzhledem k vysokým cenám energií budou úřady, administrativní centra, školy i domácnosti muset více přemýšlet, jak ušetřit. Sektor budov totiž spotřebovává až 40 % celkové energie, z čehož dvě třetiny připadnou na vytápění. Kdo by měl jít příkladem, jsou právě komerční a veřejné budovy. Jen za vytápění vládních budov stát ročně utratí 1,4 miliardy korun. Snižování spotřeby ale není sezónní záležitostí. Zlepšování energetické účinnosti budov a investice do zateplení, výměny oken nebo zdroje vytápění jsou dnes ještě potřebnější. Při realizaci komplexních renovací lze v nerezidenčním sektoru ušetřit až 77 PJ, tedy téměř polovinu energie vynaložené na provoz těchto budov. Od konce srpna jsou k dispozici první prostředky v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a Operačním programu životní prostředí (OPŽP). K dispozici je až 36 miliard korun, které mohou obce, kraje i stát využít na renovace a výstavbu.

Novinky